Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
umakemewannafuck
0826 7959
Reposted frompunisher punisher viamatola matola
umakemewannafuck
7944 1dc0 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
Reposted fromencafe encafe
umakemewannafuck
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapsychedelix psychedelix
umakemewannafuck
5579 0095 500
Reposted frombearded bearded viapsychedelix psychedelix
umakemewannafuck
9761 a07f 500
Reposted frombearded bearded viaKrebs Krebs
umakemewannafuck
6371 e2e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasininen sininen
umakemewannafuck
umakemewannafuck
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
umakemewannafuck
4122 b90d 500
Reposted frompalesoap palesoap
umakemewannafuck
6124 5faa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapsychedelix psychedelix
umakemewannafuck
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
umakemewannafuck
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
umakemewannafuck
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
umakemewannafuck
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viategoniema tegoniema
umakemewannafuck
Reposted fromlaserpony laserpony viacoolekuh coolekuh
umakemewannafuck

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viahelenburns helenburns
4295 fc88 500
Reposted fromkimik kimik viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7636 c05e
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
umakemewannafuck


dead inside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...