Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
umakemewannafuck
Reposted fromFlau Flau viaelchupacabra elchupacabra
5294 316b
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamowmihou mowmihou
umakemewannafuck
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaioiooo ioiooo
5070 e9c2 500
Reposted fromkittesencula kittesencula
umakemewannafuck
5621 853b
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
umakemewannafuck
Znalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gif
Reposted fromkrzysk krzysk viaUbik Ubik
umakemewannafuck
umakemewannafuck
umakemewannafuck
9090 2ae5 500
Toruń
umakemewannafuck
2404 565f 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
4088 b347
Reposted fromkyte kyte vianastypsychotic nastypsychotic
umakemewannafuck
8358 eeff 500
love me bound me humiliate me hug me hide me love me
Reposted fromcatchy catchy viadiemydarling diemydarling
7664 a4a2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viacrimsonghost crimsonghost
umakemewannafuck
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viaioiooo ioiooo
umakemewannafuck
Czasami odchodzimy tylko po to,
żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted fromrol rol viaalwaysleave alwaysleave
umakemewannafuck
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
umakemewannafuck
Czasami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać.
— Kurt Cobain
Reposted fromsweetyouth sweetyouth viadeparter departer
2447 3b61 500

wereallstrongertogether:

I’m genuinely curious, out of you otp who punched the wall and who framed it.

Reposted frombaneofrain baneofrain viaelchupacabra elchupacabra
umakemewannafuck
8864 2fac 500
Reposted frommowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl