Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
umakemewannafuck
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
umakemewannafuck
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
umakemewannafuck
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
umakemewannafuck
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viategoniema tegoniema
umakemewannafuck
Reposted fromlaserpony laserpony viacoolekuh coolekuh
umakemewannafuck

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viahelenburns helenburns
4295 fc88 500
Reposted fromkimik kimik viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7636 c05e
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
umakemewannafuck


dead inside
2059 2655

hekatiia:

Sally Mann, What Remains

Reposted frominfinitenoise infinitenoise via0 0
umakemewannafuck
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaioiooo ioiooo
umakemewannafuck
umakemewannafuck
umakemewannafuck
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
umakemewannafuck
4920 7d2a 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
7979 7027 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaShittyKitty ShittyKitty
umakemewannafuck
1788 1d05 500
by caras ionut
Reposted fromjemrobaki jemrobaki viamowmihou mowmihou
umakemewannafuck
umakemewannafuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl