Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
umakemewannafuck
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaioiooo ioiooo
umakemewannafuck
umakemewannafuck
umakemewannafuck
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
umakemewannafuck
4920 7d2a 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
7979 7027 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaShittyKitty ShittyKitty
umakemewannafuck
1788 1d05 500
by caras ionut
Reposted fromjemrobaki jemrobaki viamowmihou mowmihou
umakemewannafuck
umakemewannafuck
7666 7c72 500
Reposted fromkittesencula kittesencula
umakemewannafuck
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals via0 0
9122 39fd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszatanista szatanista
umakemewannafuck
0694 9a42
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapsychojunkie psychojunkie
umakemewannafuck
9999 976c 500
umakemewannafuck
0206 f104 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viamowmihou mowmihou
7471 31f4 500
Reposted fromsunlight sunlight viaShittyKitty ShittyKitty
3392 8a75

billyguitar77:

#Fun let’s do it  🎸

Reposted fromamatore amatore viamowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl