Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7269 8cec 500
Reposted fromkittesencula kittesencula
umakemewannafuck
4894 35bf 500
Reposted from3ch0 3ch0 vianowelovestory nowelovestory
umakemewannafuck
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku vianastypsychotic nastypsychotic
4358 bc59
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaekatierina ekatierina
umakemewannafuck
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy vianastypsychotic nastypsychotic
umakemewannafuck
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viapandorcia pandorcia
umakemewannafuck
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
umakemewannafuck
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapandorcia pandorcia
umakemewannafuck
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
umakemewannafuck
4291 bd43 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viathomerth thomerth
6491 2af2 500

yuuripean:

chickenfluffbutts:

some-things-stay-sweet-forever:

fucking owned. demolished.

a game i can never win

@tiniest-jo
8320 6943 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialouve louve
8096 0829
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viapikolokolo pikolokolo
umakemewannafuck
Reposted fromgruetze gruetze viapikolokolo pikolokolo
9314 7f75
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarefuge refuge
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula
umakemewannafuck
tiny panther
umakemewannafuck
Alligator - Dirty Car Art by ProBoyNick
Reposted fromPsaiko Psaiko viagruetze gruetze
umakemewannafuck
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl