Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7471 31f4 500
Reposted fromsunlight sunlight viaShittyKitty ShittyKitty
3392 8a75

billyguitar77:

#Fun let’s do it  🎸

Reposted fromamatore amatore viamowmihou mowmihou
umakemewannafuck
8812 f3c9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaKrebs Krebs
7199 7478
Reposted fromamatore amatore viamowmihou mowmihou
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
2307 17f4
Reposted fromekelias ekelias viadesinteressement desinteressement
umakemewannafuck
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek vianastypsychotic nastypsychotic
5565 3edd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRecklessKid RecklessKid
umakemewannafuck
4421 233b 500
Bob Dylan
(1962)
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaRecklessKid RecklessKid
umakemewannafuck
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaLuukka Luukka
umakemewannafuck
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
umakemewannafuck
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadestroyed destroyed
umakemewannafuck
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viabellthecat bellthecat
umakemewannafuck
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viapersona-non-grata persona-non-grata
umakemewannafuck
jakie to dziwne, że dziś już nawet nie obchodzi nas, żeby wywołać jeden głupi uśmiech u osoby, dla której kiedyś gotowi byliśmy oddać, co najmniej wszystko..
umakemewannafuck
0759 30a1
umakemewannafuck
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"
Reposted frommonstrum monstrum vianastypsychotic nastypsychotic
umakemewannafuck
Zagram z tobą i zginę. 
— Pidżama trafiła idealnie. Let's play a game, honey.
Reposted frominsomniahumanstory insomniahumanstory
umakemewannafuck
9152 0f72
Und James Hetfield so
Reposted fromsommteck sommteck viaLuukka Luukka
umakemewannafuck
3865 82ec
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl