Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
umakemewannafuck
umakemewannafuck
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek vialexxie lexxie
umakemewannafuck
3186 1186
Reposted fromGIFer GIFer viaelchupacabra elchupacabra
7257 2223
umakemewannafuck


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
umakemewannafuck
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
umakemewannafuck
Reposted fromFlau Flau vianeon neon
5099 e5a9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaekatierina ekatierina
umakemewannafuck
5764 917c
umakemewannafuck
3154 e403 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
umakemewannafuck
2526 3e05
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadezynwoltura dezynwoltura
umakemewannafuck
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viadezynwoltura dezynwoltura
umakemewannafuck
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viadezynwoltura dezynwoltura
7584 b7c8 500

yaprakkyd:

‘grey bear’ by Patrick Joust

Reposted fromlevindis levindis via0 0
4410 c3c7 500
Reposted fromidiod idiod viapikolokolo pikolokolo
umakemewannafuck
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viasadystka sadystka
umakemewannafuck
Reposted fromgreensky greensky viaDenialONE DenialONE
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viasadystka sadystka
umakemewannafuck
5659 b3a2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl